• Chrysanthemum
  • Chrysanthemum

Chứng Chỉ ASME, ISO
QUALITY ASSURANCE PROGRAM
Bằng sự nỗ lực và quyết tâm cao của Ban lãnh đạo cùng tập thể CBCNV trong Công ty, sau 02 năm triển khai và xây dựng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ASME, trải qua các khóa đào tạo cũng như nhiều kỳ kiểm tra và đánh giá khắt khe nhất của các chuyên gia đến từ ASME, ngày 16/6/2016 Công ty PMS chính thức được tổ chức ASME tại Hoa Kỳ cấp chứng nhận hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ASME.
Sau hơn nhiều tháng xây dựng và triển khai áp dụng, ngày 2/12/2010, Công ty PMS đã chính thức được Tổ chức Det Norske Vertias (DNV) cấp Giấy chứng nhận Hệ Thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015