• Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum

PMS tham gia Hội thi tay nghề Dầu khí lần thứ VI
Lãnh đạo Ban Quản lý thăm và chúc mừng Công ty nhân ngày Doanh nhân Việt Nam
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁM SÁT SƠN NĂM 2019
PMS ký các Thỏa thuật Hợp tác (MOU) với các đối tác, Nhà sản xuất: Nhằm cung cấp dịch vụ cung cấp vật tư, phụ tùng trong các nhà máy trong và ngoài ngành dầu khí, lọc hóa dầu, nhiệt điện ..:
LỄ KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY (29/06/2009 – 29/06/2019)