• Chrysanthemum
  • Chrysanthemum

Công ty PMS tổ chức gặp mặt đầu năm Giáp Thìn 2024
CHỦ TỊCH HĐQT VÀ GIÁM ĐỐC THĂM HỎI VÀ CHÚC TẾT NGƯỜI LAO ĐỘNG PMS.
Lễ Công bố và trao quyết định Bí thư Chi Bộ Công ty PMS
Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty PVMR
Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024
PVMR: Đoàn kết, đột phá để vượt qua khó khăn
LỄ KÝ BÀN GIAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIỮA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY PMS