• Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum

LÀM SẠCH VÀ SƠN KẾT CẤU, ỐNG CHO KHÁCH HÀNG DOOSAN VINA
LẮP ĐẶT GIÀN GIÁO CHO KHÁCH HÀNG DOOSAN VINA
Hoàn thành Dự Án sơn Bồn TK 6001D cho BSR
PMS hoàn thành dự án thi công xây lắp nhà cố định U40& U60 BSR.
PMS HOÀN THÀNH DỰ ÁN LẮP HỆ THỐNG CHECK VALVE CHO ĐƯỜNG ỐNG CỨU HỎA CỦA NHÀ MÁY LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN - THANH HÓA
PMS thực hiện xong dự án “Lắp đặt ống ngầm Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát” tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi