• Chrysanthemum
  • Chrysanthemum


DỊCH VỤ / Dịch vụ gia công, lắp đặt và EPC

Dịch vụ gia công, lắp đặt và EPC

QUY MÔ NHÀ XƯỞNG,MÁY MÓC THIẾT BỊ VÀ KHẢ NĂNG CHẾ TẠO

 
- Diện tích : 1500m²
- nhân sự : 300 người

- Gia công, lắp đặt kết cấu : 300 tấn/tháng
- Gia công, lắp đặt API : 30.000 DI/Tháng


- Gia công,chế tạo bồn chịu áp
- chứng chỉ ISO 9001, ISO 4500, ISO 14001, ASME S U R 2020 

Tin tức liên quan