• Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum
  • Chrysanthemum


TIN TỨC / Tin công ty

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ
Ngày 12 tháng 06 năm 2019, Công ty PMS đã tổ chức buổi lễ công bố các quyết định Bổ nhiệm cán bộ Công ty

Giám đốc Công ty ông Nguyễn Hồng Liên trao quyết định Bổ nhiệm ông Võ Quang Tuyển- Kỹ sư cơ khí  giữ chức vụ Phó Giám đốc Công tyTrao quyết định bổ nhiệm phó giám đốc

Bổ nhiệm bà Lê Thị Ánh Hòa - Phó phòng Tài chính Kế toán giữ chức Kế toán trưởng Công ty


Trao quyết định Bổ nhiệm Kế toán trưởng


Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồng Liên - Giám đốc Công ty chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm mới. Việc bổ sung, kiện toàn nhân sự của các Phòng Ban Công ty thực sự rất quan trọng, đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty trong tình hình mới.


 

Tin tức liên quan