• Chrysanthemum
  • Chrysanthemum

Thực hiện Dự án thiết kế kỹ thuật, mua sắm, gia công, chế tạo, lắp đặt và vận hành thử đường ống nước chua tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn
CUNG CẤP DICH VỤ VỆ SINH THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT DẠNG ỐNG CHÙM BẰNG TIA NƯỚC ÁP LỰC CAO VỚI ĐẦU PHUN DẠNG XOAY TRONG ĐỢT BẢO DƯỠNG TỔNG THỂ NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ
Cung cấp vật tư và thực hiện dịch vụ thi công lỗ quan trắc và lắp đặt thiết bị quan trắc tự động, liên tục cho BSR trong đợt bảo dưỡng tổng thể nhà máy lọc dầu Dung Quất lần 4.
Cung cấp dịch vụ giàn giáo tại nhà máy lọc dầu Dung Quất trong đợt bảo dưỡng tổng thể lần 4
Cung cấp dịch vụ làm sạch thiết bị bằng hóa chất cho hệ thống Amine của nhà máy lọc dầu Dung Quất trong đợt bảo dưỡng tổng thể lần 4
PMS Cung cấp dịch vụ sơn chống ăn mòn thực hiện trong bảo dưỡng tổng thể l nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất ần 4 năm 2020 bao gồm sơn đường ống kết cấu, tháp
Gia công, lắp đặt và vận hành đường ống ventilation trên bồn 080-TK001 tại nhà máy lọc dầu Nghi Sơn
Cung cấp dịch vụ giàn giáo cho khu vực Interconnecting pipe rack thuộc gói thầu A2 - DA Tổ hợp Hóa dầu miền Nam Việt Nam
LÀM SẠCH VÀ SƠN KẾT CẤU, ỐNG CHO KHÁCH HÀNG DOOSAN VINA